تهیه اپلیکیشن های موبایلی از سوی ناجا برای زائران اربعین

  • 1398/05/30
  • 22:42
تهیه اپلیکیشن های موبایلی از سوی ناجا برای زائران اربعین

سخنگوی ناجا گفت: معاونت اجتماعی موظف شد با تهیه اپلیکیشن های موبایلی نسبت به اطلاع رسانی همه جانبه به زوار مانند همراه داشتن گذرنامه معتبر و مدیریت زمان سفر اقدام کند.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار